Camere cu Termoviziune. Termoviziunea este o tehnică de testare şi verificare predictivă cu o gamă foarte mare de aplicaţii şi are la bază conversia căldurii radiante într-o imagine. Avantaje camere cu termovizune: compararea distribuţiei temperaturii se poate face pe o suprafaţă mare; temperatura poate fi măsurată cu uşurinţă pe obiecte în mişcare, sau pe obiecte de care ar fi foart periculos să ne apropiem; poate înregistra fenomene de schimbare a temperaturii pe perioade foarte scurte; poate măsura tempeeratura pe suprafeţe / obiecte foarte mici